BANDO 15/2011: CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE). FAGO SABER que nos próximos días, e unha vez publicado no BOE, abrirase o proceso para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo – Secretaría do Xulgado de Paz no Concello de Castrelo, sendo a titulación mínima requirida o graduado en ESO.

A selección farase a través dun concurso oposición libre que se compoñerá de tres exercicios, o primeiro da parte xeral do temario, o segundo da parte específica e o terceiro unha proba de galego, proba da que quedarán exentos aqueles que acrediten ter superado o Celga 3 ou o curso de iniciación ao galego.

Poden consultarse todas as condicións na páxina web do Concello http://www.castrelo.org ou no Boletín Oficial da Provincia do 8 de abril de 2010

O que se fai público para xeral coñecemento.

Bases auxiliar administrativo Concello de Castrelo de Miño

Advertisements

BANDO 14/2011: CONTRATACIÓN DE 4 TRABALLADORES PARA DIFERENTES OBRAS/SERVIZOS.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE). FAGO SABER que esta Alcaldía, vai solicitar á oficina de emprego de Ribadavia oferta pública de emprego para a contratación de:

• 1 animador social a media xornada cunha duración de contrato de oito meses para a obra/servizo “Dinamización turística, sociocultural e deportiva dos recursos do concello”.

• 1 diplomado en turismo a media xornada cunha duración de contrato de oito meses para a obra/servizo “Dinamización turística, sociocultural e deportiva dos recursos do concello”.

• 1 electricista a media xornada cunha duración de contrato de seis meses para a obra/servizo “Castrelo eficiente e sostible”.

• 1 fontaneiro a media xornada cunha duración de contrato de seis meses para a obra/servizo “Castrelo eficiente e sostible”.

Todos os interesados en participar deberán estar anotados como desempregados na oficina de emprego nas categorías anteriores antes do vindeiro venres 6 de maio de 2011.

O que se fai público para xeral coñecemento.

BANDO 13/2011: NOVO CURSO DE FORMACIÓN PARA DESEMPREGADOS 2011 NA COMARCA DO RIBEIRO.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE). FAGO SABER que a oficina de emprego de Ribadavia oferta un novo curso dirixidos a persoas desempregadas que se atopen inscritas na oficina de emprego.

O cursos ofertados e o seguinte:

  • CURSO DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE EXPLANACIÓN.
    • Duración 728 horas.
    • Datas previstas: 19/05/2011 ata 28/11/2011.
    • Lugar: Mancomunidade I.V. do Ribeiro.

Todos os interesados en participar deberán dirixirse á oficina de emprego de Ribadavia para anotarse. O número de prazas é limitado.

BANDO 12/2011: CONTRATACIÓN DE 2 TRABALLADORES PARA LABORES DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).

FAGO SABER que esta Alcaldía, vai solicitar á oficina de emprego de Ribadavia oferta pública de emprego para a contratación de:

• un capataz de obras públicas

• un peón de obras públicas

Realizarase un contrato de obra/servizo para as labores de limpeza e acondicionamento de vías públicas e de redes de abastecemento e saneamento do concello polo tempo determinado na concesión da subvención dos programas de cooperación.

Todos os interesados en participar deberán estar anotados como desempregados na oficina de emprego nas categorías anteriores antes de comezar o proceso selectivo que se iniciará o vindeiro luns 11 de abril de 2011.

O que se fai público para xeral coñecemento.

BANDO 9/2011: SOLICITUDE DE PERMISOS DE QUEIMA

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).

FAGO SABER que para acadar a autorización de queima ademais de dirixirse ó teléfono 012, tamén poderán solicitalo na paxina web da conselleria de medio rural http://mediorural.xunta.es/

O que se fai público para xeral coñecemento.

Castrelo de Miño 30 de marzo de 2011

BANDO 8/2011: AXUDAS PARA REHABILITACIÓN E RECONSTRUCIÓN DE VIVENDAS E PARA REMATE DE FACHADAS E CUBERTAS.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).

FAGO SABER que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publicou o Decreto 44/2011 polo que se regulan as axudas autonómicas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago (DOG núm 58, de 23 de marzo de 2011).

Para poder ser beneficiario da subvención económica que con carácter anual publicará a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas será REQUISITO INDISPENSABLE ESTAR EN POSESIÓN DA CUALIFICACIÓN DEFINITIVA.

O día 24 de marzo abriuse o prazo para obter dita cualificación definitiva, este prazo permanecerá aberto todo o ano.

Para atender calquera dúbida ou consulta que lle poida xurdir en relación con este programa de axudas e proporcionarlle a colaboración necesaria na tramitación das solicitudes que poida presentar pode dirixirse as oficinas municipais en horario de atención ao público.

O que se fai público para xeral coñecemento.

 

 

BANDO 7/2011: PROGRAMA LECER E BENESTAR.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).

FAGO SABER que a Dirección xeral de Dependencia e Autonómia Persoal convocou unha nova edición do PROGRAMA LECER E BENESTAR, ofertase a modalidade de Balnearios coas opcións de “todo incluído” e “ só termal”, a modalidade de Intercambio con Portugal e a modalidade de Praia na Residencia de tempo libre Panxón.

Como novidades salientar as seguintes:

– En todas as modalidades e opcións o custo integro do desplazamento dende o domicilio do participante ata o destino adxudicado será pola conta dos beneficiarios, agás no caso de Portugal

– Nas solicitudes inviduais en vez de informe médico incorporase unha declaración responsable do solicitante, conxuxe ou acompañante, no que reflecten as condicions de saúde nas que se atopan para asistir ó Programa.

– Ademais de participar no programa mediante solicitude individual, ofértase a oportunidade de que persoas maiores ou discapacitadas poidan pasar en grupo , tres dias (duas noites) nun balneario ou nun camping.

– Resérvanse 40 prazas gratuítas en calquera das modalidades para persoas que acrediten atoparse en situacións de precariedade económica.

É de resaltar que na modalidade de Balnearios existen dúas opcións:

– A de “todo incluído”, que comprende os servizos de transporte, aloxamento e manutención, tratamento termal, actividades de animación sociocultural e póliza colectiva de seguros (nesta quenda reservanse 30 prazas para matrimonios que cumpren as vodas de ouro no ano en curso,que abonarán o 50% do prezo establecido da estadía).

– A de “só tratamento termal”, que comprende exclusivamente este servizo. Esta opción facilítalle ás persoas que poidan efectuar o desprazamento pola súa conta a posibilidade de gozar dos beneficios terapéuticos das augas termais da súa localidade a un prezo moi asequible.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de abril.

Para obter máis información ou cursar a solicitude os interesados poden dirixirse ó departamento de servizos sociais do concello, os luns, martes e venres.

O que se fai público para xeral coñecemento.