CONVOCATORIA: Pleno ordinario

O Concello de Castrelo de Miño anuncia a convocatoria para á sesión ordinaria que se celebrará nesta casa do concello polo Concello-Pleno, ás DOCE HORAS (DA MAÑÁ) DO DÍA DEZAOITO DE X ULLO DE 2008, en primeira convocatoria, e, se procedese, en segunda convocatoria, á mesma hora dous días despois.

A partir desta data ten Vd. a súa disposición, na Secretaría deste concello, os antecedentes relacionados cos asuntos que figuran na seguinte :

ORDE DO DÍA:
1º- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
2º.- COMUNICACIÓNS OFICIAIS.
3º.- CONTA XERAL DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO
CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DE 2007.
4º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2008.
5º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE VIVENDA E
SOLO E O CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO PARA O ACONDICIONAMENTO
DO NÚCLEO DE SANTA MARÍA. AUTORIZACIÓN PARA A DISTRIBUCIÓN DE
ANUALIDADES NO GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL DERIVADO DO
PRECITADO CONVENIO.
6º.- RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA, Ó ABEIRO DA ORDE DO 28 DE FEBREIRO DE 2008, POLA
QUE SE ANUNCIAN AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A SUBVENCIONAR A
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN, ADAPTACIÓN E MELLORA DAS
SEDES DAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA. AUTORIZACIÓN PARA A
DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES NO GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL
DERIVADO DA PRECITADA RESOLUCIÓN.
7º.- PLAN DE MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS NO RIBEIRO.
ADOPCIÓN DE ACORDO SE PROCEDE.
8º.- COMPENSACIÓN AOS CONCELLOS CON CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS E
PARQUES EÓLICOS POLA REDUCCIÓN DO IBI .
9º.- CAMIÑO XACOBEO DO RIBEIRO.
10º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
11º.- ASUNTOS URXENTES.
12º.- ROGOS E PREGUNTAS.

Advertisements

Deixar unha resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

w

Conectando a %s

%d bloggers like this: